Keresés:

 
Naptár
« 2024. Július »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Program esemény
Projekt esemény
Új projekt esemény felviteléhez be kell lépni az alábbi űrlap segítségével:
Partnereink
Kövess Facebookon!

Menedzsment struktúra

A Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programot 2007-2013 az alábbi közös menedzsment struktúra irányítja, a minél átláthatóbb, egyetértésen alapuló döntéshozatali folyamat biztosítása érdekében:

KÖZÖS MONITORING BIZOTTSÁG (KMB)
A KMB biztosítja a program minőségi, hatékony végrehajtását, különös tekintettel az átláthatóság, esélyegyenlőség, illetve a hatékony pénzgazdálkodás elvre. A KMB összetételénél a kiegyensúlyozott nemzeti képviselet biztosítása volt a cél, tagjai között számlálva a nemzeti, regionális és megyei szintek képviselőit és a civil szféra szereplőit.

KÖZÖS ÍRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG (KIB)
A KIB mint a KMB al – bizottsága, felel a műveletek kiválasztásáért, a Pályázati felhívások elfogadásáért, a projektek értékeléséért és kiválasztásáért. A KIB összetételénél azon szervezetek kiegyensúlyozott képviselete volt a cél akik ismeretekkel rendelkeznek a jogosult program terület igényeiről és lehetőségeiről.
A KMB és KIB a KSZT-n keresztül érhető el.

ÍRÁNYÍTÓ HATÓSÁG (IH)
Az IH felel a program menedzsment felállításáért és végrehajtásáért, az eredményes és hatékony pénzgazdálkodás elvnek megfelelően, kivéve a költségek szabályosságának a felelősségét.

Az IH szerepét a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) tölti be.

IGAZOLÓ HATÓSÁG (IgH)

Az IgH feladata a Bizottság felé elkészítendő és benyújtandó költségnyilatkozatok, kifizetési és pénzfelvételi kérelmek elkészítése és benyújtása, források fogadása a Bizottságtól. Felel többek között a könyvelési dokumentáció nyilvántartásáért, források visszafizetéséért egy művelet befejezése után.
Az IgH szerepét a magyar Pénzügyminisztérium tölti be.

ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (EH)
Az EH a program irányítási struktúrájától független szervezet, amely biztosítja az ellenőrzések végrehajtását, az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működését. Feladatai elvégzésében az EH-t egy ellenőri csoport segíti, melynek tagjait Romániában és Magyarországon az auditokért felelős intézmények delegálják.

Az EH feladatait a magyar Kormányzati Ellenőrzési Hivatal látja el.

NEMZETI HATÓSÁG (NH)
Az NA közös intézményi struktúrától független, teljesítve azokat a kötelezettségeit melyeket a közösségi jogszabályok számára előírnak. Felelős a program kizárólag nemzeti szintű végrehajtásáért, a közösségi rendeleteknek megfelelően illetve az Egyetértési Megállapodás aláírásáért mely a két ország felelősségeit tartalmazza. Továbbá, a Román pályázók nemzeti társfinanszírozásának biztosítására aláírja a társfinanszírozási szerződést.

Magyarország: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Románia: Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium

INFORMÁCIÓS PONT (IP)
A nagyváradi BRECO Regionális irodájában kerül felállításra az Információs Pont, a KSZT munkájának a támogatására.
Az IP szerepe projekt generáláshoz és fejlesztéshez való hatékony hozzájárulás valamint információs pont a potenciális pályázók számra, lefedve a program egész területét, képviselve ezáltal a programot helyi és regionális szinten. Továbbá specifikus információk nyújtása a KSZT kérésének megfelelően.

ELSŐ SZÍNTÚ ELLENŐRZÉS (ESZE)

Az ellenőrző testületek fő tevékenysége a partneri szinten felmerült kiadások igazolásának ellenőrzése az adott ország területén és más olyan tevékenységek amelyek ellenőrzéshez köthetők.